Om oss

Vi är Farm Urbano

MALIN LOBELL

Verksam som konstnär och trädgårdsmästare med fokus på konst, odling och miljö. Har sedan 2012 arbetat med stadsodling och en av initiativtagarna till nätverket Stadsodling Stockholm och stadsodlingen Bellevue Farm.

 

Exempel på tidigare uppdrag:

•Bellevue Farm- en medborgarträdgård på Norrmalm, Stockholm. Idéskiss.

•I mina ätbara kvarter - en guidad tur genom Norrmalms ätbara offentliga rum. I samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning och nya parkplanen. ̈

•ARTS - projektet, Stockholm Resilience Center, en av fem deltagande konstnärer i dialog om konst och hållbarhet.


•Växtkonsult till Bee Urban Garden i samarbete med Globala Gymnasiet.

Specialist/tjänster: Arbetar med idé och gestaltning. Växtkonsult, främst med inriktning på ätbara perenner och buskar.

Kontaktuppgifter: malin@farmurbano.org, mobil:072-2506657

 

ULRIKA FLODIN FURÅS

Verksam som trädgårdsjournalist – chefredaktör för tidningen Koloniträdgården. Fotograf, föreläsare och guide. Formger och startar upp stadsodlingar och gröna stadsrum, är rådgivare bl.a. åt kommuner. Har gett ut boken ”Gatsmart Odling (2012)” och nyutkomna ”Urban Odling – Tak, terrass och balkong”. Är en av initiativtagarna till nätverket Stadsodling Stockholm.

 

Exempel på tidigare uppdrag:

•Naturhistoriska riksmuseet: design, projektledning och anläggning/renovering av museets

Odling, Odla staden 2016.

•Spritmuseum: design och anläggning av odling till utställningen Berusande trädgård.

•JM: design av odling på taket till bostadsfastighet i Årstaberg 2015.

•Statens fastighetsverk, SFV: anläggning och organisering av stadsodlingen Krubban på Östermalm.

•Sundbybergskommun, konsulttjänster för stadsodlingsstrategi.

•Österåkerskommun, design av stadsodling med mera.

 

Specialist/tjänster: Rådgivare i stadsodlingsfrågor, formger, inspirerar och informerar om stadsodling.

 

Kontaktuppgifter: ulrika@farmurbano.org, mobil: 070-650 68 16

 

LOTTA NÄSLUND

Verksam som projektledare inom event och sponsring, konsult gällande marknadsfrågor.

Stadsodlare och styrelsemedlem i Trädgård på Spåret sedan 2012.

 

Exempel på tidigare uppdrag:

•Pop-Up restaurang i Trädgård på Spårets trädgård, tillsammans med fem namnkunniga kockar.

•Rådgivning inom marknadsföring/försäljning till innovatörer, på uppdrag av Almi.

•Projektledare för EuroGames Stockholm, på uppdrag av Stockholms Idrottsförvaltningen.

 

Specialist/tjänster

Projektledning, idéer, samordning, evenemang, samarbeten, ekonomi, utvecklingsfrågor.

Hur man kan hitta ekonomi i sin stadsodling.

 

Kontaktuppgifter: lotta@farmurbano.se, mobil: 070-844 15 23

 

CHRISTINA SCHAFFER

Verksam som lärare på Stockholms Universitet med kurser som ”Hållbar samhällsutveckling” och ”Stadsodling”. Skriver på en avhandling om hållbar livsmedelsförsörjning. Stadsodlare i Fagerlidsodlingen, Hökarängen. Försöksodling med ätbara perenner och skogsträdgårdsodling (agroforestry) på egen gård i Bergslagen. Biodlare. Nätverkare mellan akademi och samhälle. En av initiativtagarna till Stadsodling Stockholm. Utbildad i ekologisk odling. Erfaren växthusodlare.

 

Exempel på tidigare uppdrag:

•”Mannautställningen” – om ekosystemtjänster bakom maten

•Föreläsningar för kommuner, akademi, intresseorganisationer om stadsodlingens möjligheter.

•Idé och design för ”Odla staden” en pedagogisk odling för barn på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

•Ordförande och aktiv i Högalids stadsodling 2011-15

•Större växthusodling (konventionell)

 

Specialist/tjänster

Uppstart av stadodling i grupp. Odling för nybörjare. Växtkunskap och odlingstekniker. Miljö- resurs-klimatsmart utformning av odling. Tillvaratagande och förädling av odlade produkter.

 

Kontaktuppgifter: christina@farmurbano.se tel 0701739597

 

BJÖRN OLIVIUSSON

Verksam på Wallenius Water där han arbetar med landbaserade vattenbrukssystem. Är biolog och har de senaste sex åren arbetat som vattenstrateg på Haninge Kommun. Är doktorand på tekniska Högskolan i Stockholm och driver sedan 2012 ett forskningsprojekt med en aquaponisk fiskodling.

 

Exempel på tidigare tjänster/uppdrag:

•Forskningsingenjör på KTH bland annat med biologiska vattenreningssystem för avloppsvatten.

•Optimerat energi- och ventilationssystem i större fastigheter.

•Mångårig praktisk erfarenhet av odling, med ett stort antal fisk- och växtarter.

•Seminarie- och föredragshållare för ett stort antal målgrupper.

 

Specialist/tjänster

Rådgivning och föredrag om odling av tropiska fiskar och växter. Expertkompetens inom energi- och ventilationssystem, samt dagvattenhantering vid anläggning av takodling.

Seminarier om hur Stockholms tak kan utnyttjas mer och i framtiden bli stadens självklara gångstråk.

 

Kontaktuppgifter: bjorn@farmurbano.se, mobil: 073-673 36 57

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved